fbpx
Resten av siden
Linker

Informasjon og liste av alle godkjente plastikkirurger i Norge
http://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Spesialistutdanning/Godkjente-spesialister/plastikkirurgi/

Informasjon om hvem som har tillatelse til å utøve kosmetisk kirurgi i Norge
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-21-1387

Informasjon om forskjellige operasjoner
http://www.surgery.org/consumers/procedures

The American Society for Aesthetic Plastic Surgery (ASAPS)
www.surgery.org

The American Society of Plastic Surgeons
www.plasticsurgery.org

International Society of Plastic and Aesthetic Surgery
www.isaps.org

International Confederation for Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery
www.ipras.org

Back to Top