Linker

Informasjon og liste av alle godkjente plastikkirurger i Norge

http://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Spesialistutdanning/Godkjente-spesialister/plastikkirurgi/

Informasjon om hvem som har tillatelse til å utøve kosmetisk kirurgi i Norge

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-21-1387

Informasjon om forskjellige operasjoner

http://www.surgery.org/consumers/procedures

The American Society for Aesthetic Plastic Surgery (ASAPS)

www.surgery.org

The American Society of Plastic Surgeons

www.plasticsurgery.org

International Society of Plastic and Aesthetic Surgery

www.isaps.org

International Confederation for Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery

www.ipras.org