Linker

Informasjon og liste av alle godkjente plastikkirurger i Norge

Informasjon om hvem som har tillatelse til å utøve kosmetisk kirurgi i Norge

Informasjon om forskjellige operasjoner

The American Society for Aesthetic Plastic Surgery (ASAPS)

The American Society of Plastic Surgeons

International Society of Plastic and Aesthetic Surgery

International Confederation for Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery