fbpx

BEHANDLINGER

Resten av siden
BEHANDLINGER

Alle våre pasienter gjennomfører først en konsultasjon hos Dr. Lars Haasted personlig. Vi snakker om dine ønsker og ser på hvilke mulighet som finnes. Du får en faglig, personlig og individuell vurdering basert på kompetanse og erfaring i en hyggelig og rolig atmosfære og følges opp helt til behandlingen er avsluttet. I tillegg får du informasjon om prosessen rundt behandlingen og komplikasjoner som kan oppstå. Det er viktig at du etter konsultasjonen er fornøyd og at du har en realistisk innstilling til hva vi kan oppnå. Det tas en rekke praktiske tiltak før behandlingen, tiltak som vil redusere hevelse, blødning, redusere sjansen for infeksjon og blåfarging av huden. Hver pasient får utfyllende og grundig informasjon om behandlingen eller operasjonen som skal utføres, hva slags resultat man kan forvente, forløpet etter operasjonen og hva pasienten selv kan gjøre postoperativt.

Behandlingen foregår under optimale hygieniske forhold tilpasset den enkelte operasjon.

Våre behandlinger inkluderer:

  • Medisinsk utstyr

  • Anestesi – lokal bedøvelse

  • Vakt etter operasjonen (24 timer)

  • Etterkontroller

Back to Top