Fjerning av hudforandringer og fettkuler

Christiania Park klinikk har lang erfaring med vurdering og behandling av hudforandringer og legger vekt på at resultatet skal bli pent og så lite synlig som mulig.

Hva er hudforandringer?

  • Føflekker
  • Fettkuler
  • Vorter
  • Senile keratoser
  • Hudkreft
  • Pigmentflekker

Føflekker er noe som opptrer i huden hos de fleste mennesker. De mest vanlige er de pigmenterte som oftest finnes på solutsatte områder på kroppen. De kan være flate eller heve seg over huden. Pigmentet dannes av celler i huden som kalles melanocytter. De fleste føflekker er godartete men noen kan forandre seg og bør fjernes for å unngå at de utvikler seg i uheldig retning som kan gi kreft. Forandringer i føflekker som kløe, irritasjon, fargeforandring, ujevn form, økning i størrelse eller sårdannelse er grunn til å fjerne hudforandringene og få dem undersøkt. Det finnes også hudforandringer som vokser i eller opp fra huden og lager en liten kul enten under huden eller over huden. Dette kan være tilstoppete talgkjertler som danner cyster som inneholder fett eller fortykninger av hudceller som vokser opp fra huden. Disse kan være hudfargete eller pigmenterte. Disse hudforandringene er som regel godartete og fjernes om de er ubehagelige eller til sjenanse.
For sterk soleksponering av huden kan gi celleforandringer som gir opphav til det som kalles «solar keratose» og som er et forstadie i utviklingen av hudkreft. De sees som røde hudforandringer og kan flasse. Neste trinn er hudkreft som blir en permanent forandring som kjennetegnes av at huden er lett oppdrevet, kan være litt rød og kan ha en lett fordypning sentralt. Den vanligste typen av hudkreft vil vokse i størrelse der den har oppstått og det kan oppstå et sår i midten. Denne typen vil ikke spre seg i kroppen men bør fjernes så tidlig som mulig for å få et så lite arr som mulig.
En mindre hyppig hudkreft er plateepitelcarcinom som også opptrer i huden eller i slimhinner. Denne typen kreft er farligere da den kan spre seg rundt i kroppen gjennom lymfekarrene. Den bør derfor fjernes så tidlig som mulig.

Den minst hyggelig formen for kreft man finner i huden er ondartet føflekksvulst også kalt malignt melanom. Dette er en kreftform som oppstår i pigmentcellene i huden. Det uheldige ved føflekksvulsen er at den sper seg i kroppen om den ikke fjernes i tide. Det er derfor viktig at man får undersøkt pigmenterte hudforandringer som endrer fasong, farge, klør eller blør. Er man i tvil om en hudforandring må man søke kvalifisert hjelp for å få den vurdert, evnt. fjernet og sendt til undersøkelse.

Hvordan behandle hudforandringer?

Behandling av hudforandringer kan utføres på flere måter. Godartete forandringer kan fjernes med frysning, laser, radiobølger eller ved kirurgi. Hudforandringer som kan vise tegn til kreft eller som ikke er klart godartete må fjernes kirurgisk og sendes til undersøkelse. Ved frysing av hudforandringen vil vevet dø av nedkjøling og den underliggende huden vil vokse opp og erstatte det døde vevet. Ved bruk av laser vil lyset varme opp og fordampehudforandringen. Det er viktig at laseren ikke skader det underliggende vevet slik at huden får tilbake normalt utseende. Huden vil bli rød i lengre tid etter en laserbehandling. Huden bør ikke utsettes for sollys i den tiden den er rød. Radiobølger vil fjerne hudforandringen på nesten samme måte som laser men varmer i mindre grad opp vevet. Vil også gi rødhet i huden i en tid etter behandlingen. Ved kirurgi fjerner man forandringen ved å skjære rundt den og deretter sy sammen huden. Stingene fjernes etter en ukes tid. Ved godartete hudforandringer er frysing og radiobølger nyttig behandling som gir en noe kortere tilhelingstid enn laser. Ved kirurgi vil man få et arr som med tiden blir mindre synlig om man ikke har tendens til å danne synlige arr.

Hva koster det?

Prisen for fjerning av hudforandringer avhenger av hvilken behandling som skal benyttes. Du får informasjon om pris ved konsultasjonen.