Muskelavslappende injeksjoner

Rynkebehandling – Muskelavslappende Injeksjoner

Muskelavslappende injeksjoner brukes for å redusere muskelaktiviteten først og fremst i pannen og rundt øynene. Dermed reduserer man rynkene, spesielt ”sinnarynkene” over neseroten og rynkene ellers i pannen. Pannen blir glattere og rynkene blir mindre synlige. Kråketærne eller smilerynkene utenfor øynene blir mye mindre synlige samtidig som det forebygger nye rynker. Mange liker et lite løft av øyebrynnene som man får når man setter muskelavslappende injeksjoner under disse.

Det er viktig å benytte seg av en kvalifisert lege med erfaring og kunnskap for å unngå komplikasjoner som kan oppstå. Vår plastikkirurg Lars Haasted har over 20 års erfaring med denne type behandling.

 

Hvordan utføres muskelavslappende injeksjoner?

Alle våre pasienter gjennomfører konsultasjon med Dr. Lars Haasted personlig. Det er Dr Lars Haasted som utfører alle injeksjonsbehandlingene. Du får en grundig faglig veiledning basert på kompetanse og erfaring. I tillegg får du informasjon om prosessen rundt muskelavslappende Injeksjonsbehandlinger og komplikasjoner som kan oppstå.

Behandlingen utføres ved at små mengder muskelavskappende injeksjoner settes inn med en tynn nål under huden over de muskler man ønsker å redusere aktiviteten på. Muskelavslappende injeksjoner hemmer overgangen av nerveimpulsene fra nerveendene slik at muskelen ikke trekker seg sammen. Dermed får man en avslappet muskel. Hele behandlingen tar ca 10 minutter.

Effekten av muskelavslappende injeksjoner kommer 2-3 dager etter at den er utført og varer hos de fleste i ca. 3 til 4 mnd. Behandlingen bør følges opp 3 ganger i året.

 

Følgende områder kan behandles

  • Rynker over neseroten og mellom øyenbrynene (sinnarynken)
  • Rynker utenfor øynene (smilerynkene)
  • Rynker i pannen

Bivirkninger

Det er sjelden bivirkninger, men kan forekomme lett rødme i huden en liten stund etter behandlingen og enkelte ganger kan det bli blåmerke ved injeksjonsstedet. Hos sensitive pasienter må man være varsom med injeksjonen for ikke å skape ubalanse i ansiktet.

Priser på Muskelavslappende

Pris per sprøyte ( 1 ml ) kr 3800,- inkl.mva
Prisen inkluderer:

  • Rynker rundt øynene (smilerynkene)
  • Rynker i pannen
  • Rynker over neseroten og mellom øyenbrynene (sinnarynken)

Informasjon

  • Behandlingstid: 10 minutter
  • Tilbake på jobb: Umiddelbart
  • Trening: Bør vente 1 dag