Før og etter bilder

woman_1

woman_2

woman_3

Etter norsk lov kan ikke Christiania Park Klinikk vise før og etter bilder for markedsføring på hjemmesiden.

Forbudet gjelder alle former for markedsføringen.Forbud mot bruk av pre- og postoperative bilder som ledd i markedsføring av kosmetiske inngrep fremgår uttrykkelig av § 5 i forskrift om markedsføring av kosmetiske inngrep (Helse- og omsorgsdepartementet. Forskrift 2005-07-01 nr. 749: Forskrift om markedsføring av kosmetiske inngrep.).

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-07-01-749

Om du ønsker det, kan du få se bilder på konsultasjonen.