Før og etter bilder

Etter norsk lov kan ikke Christiania Park Klinikk vise før og etter bilder for markedsføring på hjemmesiden.

Forbudet gjelder alle former for markedsføringen.Forbud mot bruk av pre- og postoperative bilder som ledd i markedsføring av kosmetiske inngrep fremgår uttrykkelig av § 5 i forskrift om markedsføring av kosmetiske inngrep (Helse- og omsorgsdepartementet. Forskrift 2005-07-01 nr. 749: Forskrift om markedsføring av kosmetiske inngrep.).

Om du ønsker det, kan du få se bilder på konsultasjonen.